Polígons i Empreses del Bages

Cercador de Polígons

Cercador de Parcel·les i Naus

La Fàbrica

Promoció privada

Polígon industrial

LOCALITZACIÓ

Població: CASTELLGALÍ

Comarca: Bages

Situació del polígon : A l’est del nucli urbà, al peu de la carretera C-55.

Tipus d'accés : Carretera

Nom de l'accés : C-55

Origen i destí de l'accés : Abrera - Solsona

Distància des del polígon fins a l'origen o destí de l'accés : 20 Km.-56 Km.

Sortida : Accés directe.

Longitud : 1.85

Latitud : 41.677194444444

Localització Google Maps

ORDENACIÓ URBANÍSTICA

Usos: Comercial

Qualificació del sòl : Urbà

Pla d'ordenació : Normes Subsidiàries de Planejament i Pla Parcial d'Ordenació Urbanística

Situació : Aprovació definitiva

Data d'aprovació : 17/05/1981

CONDICIONS DE LES EDIFICACIONS

Tipus: Aïllada i contínua

Ocupació màxima : 60 %

Edificabilitat : 1,2 m2/m2 i 1,6 m2/m2

Alçada màxima edificable: 8 m. i 8 m.

Superfície de parcel·lació mínima : 2.000 m2 i 600 m2

SERVEIS URBANÍSTICS I DE TELECOMUNICACIONS

Xarxa de clavegueram: 100 %

Xarxa contra incendis: 100 %

Xarxa enllumenat públic: 100 %

Projecte de telecomunicacions : Si

Companyia d'aigua potable : SOREA, S.A.

Companyia d'aigua industrial : SOREA, S.A.

Companyia de gas: No n'hi ha.

Companyia elèctrica: FECSA-ENHER 1, S.A.

Companyia elèctrica: Telefonica

Cobertura telefonia mòbil : Si

Cobertura banda ampla: Si

Cobertura ADSL: Si

Cobertura Wimax: Si

Cobertura Wimax comercial : Si

Fibra òptica: No

OFERTA

Extensió total : 53.960,00 m2

Sòl d'ús públic : 22.950,00 m2

Sòl industrial : 31.010,00 m2

Sòl industrial ocupat : 15.633,00 m2

Sòl industrial disponible no edificat : 8.660,00 m2

Sòl industrial disponible edificat : 807,00 m2

Sòl industrial sense dades : 5.910,00 m2

PER A MÉS INFORMACIÓ

Consell Comarcal del Bages
Tel: 93 693 03 50
pindustrial@ccbages.cat

Ajuntament de Castellgalí 93 833 00 21 castellgali@diba.cat

Parcel·lari

Parcel·les/Naus disponibles

Empreses instal·lades

SERVEIS DE PROXIMITAT

Serveis ambientals

 • Recollida de residus : No
 • Reciclatge : No
 • Depuradora : No

Serveis empresarials

 • Oficina de correus : No
 • Entitats financeres : No
 • Seguretat i vigilància : No

Altres serveis

 • Bar/Restaurant : No
 • Gasolinera : No
 • Llar d'infants : No

ACCESSIBILITAT I SENYALITZACIÓ

Vehicles

 • Pavimentació : 100 %
 • Corba adequada a vehicles de gran tonatge : Si
 • Carril d'acceleració : Amb carril d'acceleració

Vianants i bicicletes

 • Voreres : 100 %
 • Accessibilitat a peu : Regular
 • Passos de vianants : Si
 • Bandes sonores : Si
 • Accessibilitat amb carril bici : No

Transport públic

 • Accessibilitat amb transport públic : Si
 • Empresa : minibus dels polígons

Aparcament

 • Aparcament de cotxes : Al viari
 • Aparcament de camions : No

Senyalització viària

 • Viària dels accessos : No
 • Viària horitzontal : Bona
 • Viària vertical : Bona
 • Informativa (planell del polígon) : No